Wykonujemy formy ze stali. Wszystkie nasze produkty wykonywane są w oparciu o formy, które wyprodukowaliśmy.

Dzięki naszej technologii i innowacyjnym formom wyprodukowaliśmy przydomowe oczyszczalnie ścieków 2000dm³ litrów i 3000dm³, studzienki rozdzielcze, elementy studni kanalizacyjnych oraz kształtki kanalizacyjne…

Bardzo chętnie wykonamy na zlecenie formy stalowe, lub podejmiemy się produkcji metodą formowania rotacyjnego w oparciu o przekazane formy

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - montaż