Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków jest to jest nasz flagowy produkt. Dzięki połączeniu technologii oczyszczalni mechanicznej i biologicznej. Ścieki z gospodarstwa domowego przepływają do specjalnego zbiornika oczyszczalni Roto Tank. Tam doprowadza się je do fermentacji i wstępnego oczyszczenia, po czym są absorbowane przez grunt, gdzie kończy się proces doczyszczania.

Osadniki gnilne

Etapy oczyszczania ścieków

a. Doprowadzenie nieczystości do 3-komorowego osadnika gnilnego (zbiornika Roto Tank).
b. Wstępne oczyszczanie ścieków przez bakterie beztlenowe i tlenowe.
c. Doczyszczanie w warunkach tlenowych w złożu filtracyjnym w gruncie i neutralizacja.

Opis

Dzięki 3-komorowej konstrukcji osadnika gnilnego, Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków Roto Tank zapewnia najwyższą efektywność redukcji zanieczyszczeń, a jej obsługa ogranicza się do wywozu osadów raz do roku. Nie ma konieczności płukania filtra, czego wymagają oczyszczalnie jednokomorowe.

„Efekt oczyszczenia ścieków w osadnikach gnilnych zależy od liczby komór w osadniku. (…) Stosując osadniki trzykomorowe efekt oczyszczenia znacznie wzrasta i wynosi odpowiednio do BZT5 i ChZT około 50% natomiast w stosunku do azotu ogólnego około 15%”
(Zbigniew Heidrich „Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków – poradnik”)

Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków Roto Tank jest idealnym rozwiązaniem dla 4-5-7 osobowych gospodarstw domowych (znajdujących się na terenach o zabudowie rozproszonej), które nie posiadają systemów kanalizacyjnych i do tej pory zmuszone były używać szamba.

Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków Roto Tank zdobyły w Koszalinie tytuł Produkt 2003.

Oczyszczalnia Roto Tank wykonana jest w taki sposób, że:
– jest prosta w instalacji jak raz, dwa, trzy…,
– jest samonośną konstrukcją co znacznie obniża koszty montażu,
– jest dostosowana do działania w każdych warunkach gruntowych,
– nie wymaga wykwalifikowanej obsługi technicznej,
– nie wymaga zasilania energią elektryczną.

Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków Roto Tank to oszczędność czasu i pieniędzy!

Koszty montażu Przydomowej Oczyszczalni Ścieków Roto Tank są znacznie obniżone dzięki unikalnej samonośnej konstrukcji osadnika gnilnego. W rezultacie nie ma konieczności uzupełniana wodą podczas opróżniania zbiornika i stosowania obsypki z chudego betonu.