W naszej ofercie znajdziecie Państwo studnie do rodzielaczy stosowanych w obiegu pomp ciepła.

Pompa ciepła to urządzenie chłodnicze, której zasada działania jest identyczna jak chłodziarki domowej – zabieranie energii z jednego ośrodka (schładzanie) i przekazanie jej do ośrodka drugiego (ogrzewanie). Lodówka schładza produkty spożywcze a zabrane ciepło przekazuje do otoczenia (na zewnątrz lodówki) za pomocą skraplacza umiejscowionego na tylnej ściance lodówki (czarna ożebrowana rurka). Skraplacz, którym oddawana jest energia cieplna do otoczenia jest gorący, mimo, że produkty spożywcze w momencie wkładania do lodówki miały o wiele niżą temperaturę – równą otoczeniu.W naszej ofercie znajdziecie Panśtwo studnie do rodzielaczy stosowanych w obiegu pomp ciepła. Poniżej schemat działania.

Studnie rozdzielaczowe – schematy

Studnie rozdzielaczowe do pompy ciepła