Koszalin, Mieszka I-go 20 E
tel.: +48 94 346 34 36
info@rototank.pl

Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie, zbiorniki na deszczówk
PL | EN | DE

Studnie rozprężne

W terenach o dużym spadku (np. tereny górskie) budowa instalacji zwykle wymaga prowadzenia głębokich wykopów oraz stosowania w krótkich odstępach wielu głębokich studni kaskadowych. Koszty takiej budowy są zwykle bardzo duże, studnie rozprężne znacząco zmniejszają koszty . Znakomitą alternatywę stanowi poprowadzenie rurociągu, przeważnie z PE płytko pod ziemią, równolegle do jej powierzchni. Występujące w takim przypadku duże prędkości przepływu są redukowane w studniach rozprężnych i służą do wytracania energii. Studnie rozprężne są rozmieszczone w odległości co ok. 100-200 m. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy znaczne oszczędności: mniejsza jest liczba niezbędnych studni i ich wysokość.

Nasza studnia rozprężna wykonana jest z polietylenu i w porównaniu ze studnią betonową jest odporna na korozję oraz wpływ agresywnego środowiska gruntowego a jej niewielka waga ułatwia transport oraz montaż.

Dużą zaletą jest fakt stosowania zwieńczenia w postaci teleskopu z pokrywą wykonaną z polietylenu. W miejsce pokrywy polietylenowej można zastosować ewentualnie standardowy właz żeliwny.W ten sposób studnia rozprężna uzyskuję regulację wysokości do 40 cm. 

Oferowane średnice i wysokości studni rozprężnych to DN 800 lub DN 1000. Zakres wysokości od 0,9m do 3,2m

 Studnia rozprężna duża Studnia rozprężna mała

Studnie rozprężne

Dokumenty do pobrania