Koszalin, Mieszka I-go 20 E
tel.: +48 94 346 34 36
info@rototank.pl

Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie, zbiorniki na deszczówk
PL | EN | DE

Separator NS-6

Separatory koalescencyjne przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenów, które zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi. Są to urządzenia przepływowe, w których przy wykorzystaniu zjawiska koalescencji - łączenia się drobnych kropel w większe - następuje grawitacyjny rozdział olejów i wody.

Dokumenty do pobrania